Bảng Giá Xe KIA Tháng 01/2024

KIA Carnival
carnival
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Carnival 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ 1.759 triệu 1968 triệu
Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ 1.389 triệu 1.557 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ 1.329 triệu 1.493 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ 1.269 triệu 1.429 triệu
Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ 1.179 triệu 1.329 triệu
KIA Sorento (ALL NEW)
sorento-all-2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) 1.199 triệu 1.356 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) 1.199 triệu 1.351 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD 1.149 triệu 1.306 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury 979 triệu 1.199 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) 1.149 triệu 1.299 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) 1.149 triệu 1.300 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium 1.049 triệu 1.189 triệu
Sorento Hybrid
kia-sorento-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE 1.549 triệu 1.733 triệu
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM 1.359 triệu 1.523 triệu
Sorento Plug-in Hybrid
kia-sorento-plugin-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE 1.569 triệu 1.763 triệu
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM 1.459 triệu 1.643 triệu
KIA Sonet
sonet 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Sonet 1.5 Deluxe 519 triệu 597 triệu
KIA Sonet 1.5 Luxury 549 triệu 633 triệu
KIA Sonet 1.5 Premium 574 triệu 659 triệu
KIA Seltos
seltos-2022-26
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Seltos 1.4L Turbo GT-Line 719 triệu 820 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Premium 709 triệu 805 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Luxury 649 triệu 738 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Deluxe 609 triệu 693 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Premium 699 triệu 793 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Luxury 639 triệu 733 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Deluxe 604 triệu 693 triệu
KIA Sportage
sportage 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Sportage 2.0G Luxury 799 triệu 914 triệu
Sportage 2.0G Premium 852 triệu 971 triệu
Sportage 2.0G Signature X-Line 919 triệu 1.044 triệu
Sportage 2.0G Signature 939 triệu 1.065 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) 1.019 triệu 1.153 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD 1.014 triệu 1.149 triệu
Sportage 2.0D Signature X-Line 939 triệu 1.073 triệu
Sportage 2.0D Signature 939 triệu 1.074 triệu
KIA Soluto
soluto 2022 6
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Soluto MT 386 triệu 450 triệu
KIA Soluto MT Deluxe 418 triệu 484 triệu
KIA Soluto AT Deluxe 439 triệu 509 triệu
KIA Soluto AT Luxury 462 triệu 536 triệu
KIA K3
k3 2022 20
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K3 1.6 Turbo 734 triệu 835 triệu
KIA K3 2.0 AT Premium 644 triệu 738 triệu
KIA K3 1.6 AT Premium 614 triệu 705 triệu
KIA K3 1.6 AT Luxury 580 triệu 668 triệu
KIA K3 1.6 MT 544 triệu 625 triệu
KIA K5
kia k5 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K5 2.0 Luxury 859 triệu 971 triệu
KIA K5 2.0 Premium 904 triệu 1022 triệu 
KIA K5 2.5 GT Line 999 triệu 1.127 triệu 
KIA Carens
kia-carens
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
CARENS 1.5G MT DELUXE 589 triệu 676 triệu
CARENS 1.5G IVT 619 triệu 711 triệu
CARENS 1.5G LUXURY 649 triệu 744 triệu
CARENS 1.4T PREMIUM 725 triệu 829 triệu
CARENS 1.5D PREMIUM 787 triệu 895 triệu
CARENS 1.4T SIGNATURE 764 triệu 874 triệu
CARENS 1.5D SIGNATURE 849 triệu 960 triệu
KIA New Morning
kia-morning-icon
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
New Morning GT-Line 424 triệu 493 triệu
New Morning X-Line 424 triệu 493 triệu
New Morning Premium 399 triệu 465 triệu
New Morning AT 371 triệu 435 triệu
New Morning MT 349 triệu 410 triệu