Bảng Giá Xe KIA Tháng 07/2024

KIA Carnival
carnival
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Carnival 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ 1.759 triệu 1968 triệu
Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ 1.429 triệu 1.597 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ 1.319 triệu 1.483 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ 1.279 triệu 1.439 triệu
Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ 1.189 triệu 1.339 triệu
KIA Sorento (ALL NEW)
sorento-all-2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) 1.184 triệu 1.342 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) 1.184 triệu 1.329 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD 1.134 triệu 1.277 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury 964 triệu 1.105 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) 1.114 triệu 1.265 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) 1.114 triệu 1.254 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium 1.014 triệu 1.155 triệu
Sorento Hybrid
kia-sorento-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE 1.129 triệu 1.314 triệu
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM 1.029 triệu 1.194 triệu
Sorento Plug-in Hybrid
kia-sorento-plugin-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE 1.499 triệu 1.694 triệu
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM 1.399 triệu 1.584 triệu
KIA New Sonet
kia-new-sonet-product
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA New Sonet 1.5 Premium 624 triệu 712 triệu
KIA New Sonet 1.5 Luxury 579 triệu 663 triệu
KIA New Sonet 1.5 Deluxe 539 triệu 619 triệu
KIA New Seltos
kia-new-seltos
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Seltos 1.5 Turbo GT-Line 799 triệu 903 triệu
KIA Seltos 1.5G Premium 749 triệu 847 triệu
KIA Seltos 1.5G Luxury (Nâng Cấp) 699 triệu 793 triệu
KIA Seltos 1.5G AT 599 triệu 683 triệu
KIA Sportage
sportage 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Sportage 2.0G Luxury 779 triệu 893 triệu
Sportage 2.0G Premium 799 triệu 917 triệu
Sportage 2.0G Signature X-Line 899 triệu 1.015 triệu
Sportage 2.0G Signature 919 triệu 1.037 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) 999 triệu 1.125 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD 994 triệu 1.120 triệu
Sportage 2.0D Signature X-Line 939 triệu 1.054 triệu
Sportage 2.0D Signature 939 triệu 1.056 triệu
KIA Soluto
soluto 2022 6
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Soluto MT 386 triệu 450 triệu
KIA Soluto MT Deluxe 418 triệu 484 triệu
KIA Soluto AT Deluxe 439 triệu 509 triệu
KIA Soluto AT Luxury 454 triệu 527 triệu
KIA K3
k3 2022 20
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K3 1.6 Turbo 714 triệu 807 triệu
KIA K3 2.0 AT Premium 619 triệu 708 triệu
KIA K3 1.6 AT Premium 599 triệu 685 triệu
KIA K3 1.6 AT Luxury 569 triệu 652 triệu
KIA K3 1.6 MT 549 triệu 623 triệu
KIA K5
kia k5 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K5 2.0 Luxury 859 triệu 962 triệu
KIA K5 2.0 Premium 904 triệu 1012 triệu 
KIA K5 2.5 GT Line 999 triệu 1.123 triệu 
KIA Carens
kia-carens
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
CARENS 1.5G MT DELUXE 589 triệu 676 triệu
CARENS 1.5G IVT 634 triệu 722 triệu
CARENS 1.5G LUXURY 664 triệu 754 triệu
CARENS 1.4T PREMIUM 735 triệu 835 triệu
CARENS 1.5D PREMIUM 787 triệu 895 triệu
CARENS 1.4T SIGNATURE 774 triệu 887 triệu
CARENS 1.5D SIGNATURE 849 triệu 960 triệu
KIA New Morning
kia-morning-icon
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
New Morning GT-Line 424 triệu 493 triệu
New Morning X-Line 424 triệu 493 triệu
New Morning Premium 399 triệu 464 triệu
New Morning AT 371 triệu 434 triệu
New Morning MT 349 triệu 409 triệu