Bảng Giá Xe KIA Tháng 03/2023

KIA Carnival
carnival
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Carnival 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ 1.889 triệu 2.098 triệu
Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ 1.529 triệu 1.698 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ 1.439 triệu 1.606 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ 1.369 triệu 1.526 triệu
Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ 1.289 triệu 1.436 triệu
KIA Sorento (ALL NEW)
sorento-all-2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) 1.279 triệu 1.437 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) 1.279 triệu 1.477 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD 1.259 triệu 1.417 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury 1.144 triệu 1.285 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) 1.239 triệu 1.390 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) 1.239 triệu 1.390 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium 1.279 triệu 1.320 triệu
Sorento Hybrid
kia-sorento-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE 1.539 triệu 1.698 triệu
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM 1.399 triệu 1.544 triệu
Sorento Plug-in Hybrid
kia-sorento-plugin-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE 1.759 triệu 1.940 triệu
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM 1.659 triệu 1.830 triệu
KIA Sonet
sonet 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Sonet 1.5 Deluxe (MT) 524 triệu 598 triệu
KIA Sonet 1.5 Deluxe 554 triệu 612 triệu
KIA Sonet 1.5 Luxury 584 triệu 646 triệu
KIA Sonet 1.5 Premium 624 triệu 679 triệu
KIA Seltos
seltos-2022-26
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Seltos 1.4L Turbo GT-Line 769 triệu 850 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Premium 759 triệu 830 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Luxury 704 triệu 768 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Deluxe 659 triệu 713 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Premium 749 triệu 823 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Luxury 699 triệu 773 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Deluxe 649 triệu 718 triệu
KIA Sportage
sportage 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Sportage 2.0G Luxury 909 triệu 1023 triệu
Sportage 2.0G Premium 949 triệu 1067 triệu
Sportage 2.0G Signature X-Line 1019 triệu 1133 triệu
Sportage 2.0G Signature 1.029 triệu 1154 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) 1.099 triệu 1232 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD 1.109 triệu 1243 triệu
Sportage 2.0D Signature X-Line 1.059 triệu 1192 triệu
Sportage 2.0D Signature 1.069 triệu 1203 triệu
KIA Soluto
soluto 2022 6
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Soluto MT 389 triệu 452 triệu
KIA Soluto MT Deluxe 419 triệu 485 triệu
KIA Soluto AT Deluxe 459 triệu 529 triệu
KIA Soluto AT Luxury 489 triệu 562 triệu
KIA K3
k3 2022 20
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K3 1.6 Turbo GT 784 triệu 884 triệu
KIA K3 2.0 AT Premium 679 triệu 772 triệu
KIA K3 1.6 AT Premium 654 triệu 745 triệu
KIA K3 1.6 AT Luxury 614 triệu 701 triệu
KIA K3 1.6 MT 589 triệu 669 triệu
KIA K5
kia k5 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K5 2.0 Luxury 884 triệu 995 triệu
KIA K5 2.0 Premium 929 triệu 1046 triệu 
KIA K5 2.5 GT Line 1029 triệu 1156 triệu 
KIA Carens
kia-carens
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
CARENS 1.5G MT DELUXE 619 triệu 706 triệu
CARENS 1.5G IVT 669 triệu 761 triệu
CARENS 1.5G LUXURY 699 triệu 794 triệu
CARENS 1.4T PREMIUM 799 triệu 894 triệu
CARENS 1.4T SIGNATURE 849 triệu 939 triệu
CARENS 1.5D PREMIUM 829 triệu 927 triệu
CARENS 1.5D SIGNATURE 859 triệu 960 triệu
KIA New Morning
kia-morning-icon
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
New Morning GT-Line 444 triệu 512 triệu
New Morning X-Line 439 triệu 507 triệu
New Morning Premium 419 triệu 484 triệu
New Morning AT 414 triệu 477 triệu
New Morning MT 389 triệu 449 triệu