Bảng Giá Xe KIA Tháng 09/2023

KIA Carnival
carnival
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Carnival 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ 1.834 triệu 1.950 triệu
Carnival 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ 1.429 triệu 1.526 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ 1.359 triệu 1.455 triệu
Carnival 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ 1.299 triệu 1.389 triệu
Carnival 2.2D LUXURY – 8 GHẾ 1.209 triệu 1.304 triệu
KIA Sorento (ALL NEW)
sorento-all-2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ) 1.254 triệu 1.345 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ) 1.234 triệu 1.326 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD 1.174 triệu 1.265 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury 999 triệu 1.082 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ) 1.179 triệu 1.267 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ) 1.184 triệu 1.272 triệu
KIA Sorento (All New) – 2.5G Premium 1.094 triệu 1.177 triệu
Sorento Hybrid
kia-sorento-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L HYBRID SIGNATURE 1.404 triệu 1.504 triệu
KIA SORENTO 1.6L HYBRID PREMIUM 1.304 triệu 1.399 triệu
Sorento Plug-in Hybrid
kia-sorento-plugin-hybrid
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID SIGNATURE 1.569 triệu 1.679 triệu
KIA SORENTO 1.6L PLUG-IN HYBRID PREMIUM 1.459 triệu 1.564 triệu
KIA Sonet
sonet 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Sonet 1.5 Deluxe (MT) 524 triệu 573 triệu
KIA Sonet 1.5 Deluxe 519 triệu 570 triệu
KIA Sonet 1.5 Luxury 549 triệu 602 triệu
KIA Sonet 1.5 Premium 574 triệu 629 triệu
KIA Seltos
seltos-2022-26
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Seltos 1.4L Turbo GT-Line 719 triệu 782 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Premium 699 triệu 759 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Luxury 639 triệu 696 triệu
KIA Seltos 1.4L Turbo Deluxe 599 triệu 653 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Premium 684 triệu 743 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Luxury 629 triệu 688 triệu
KIA Seltos 1.6L AT Deluxe 599 triệu 656 triệu
KIA Sportage
sportage 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
Sportage 2.0G Luxury 799 triệu 868 triệu
Sportage 2.0G Premium 852 triệu 923 triệu
Sportage 2.0G Signature X-Line 919 triệu 993 triệu
Sportage 2.0G Signature 939 triệu 1.014 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) 1.019 triệu 1.098 triệu
Sportage 1.6T Signature AWD 1.014 triệu 1.093 triệu
Sportage 2.0D Signature X-Line 989 triệu 1.068 triệu
Sportage 2.0D Signature 989 triệu 1.068 triệu
KIA Soluto
soluto 2022 6
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA Soluto MT 386 triệu 430 triệu
KIA Soluto MT Deluxe 418 triệu 463 triệu
KIA Soluto AT Deluxe 446 triệu 493 triệu
KIA Soluto AT Luxury 482 triệu 531 triệu
KIA K3
k3 2022 20
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K3 1.6 Turbo GT 739 triệu 801 triệu
KIA K3 2.0 AT Premium 649 triệu 708 triệu
KIA K3 1.6 AT Premium 619 triệu 676 triệu
KIA K3 1.6 AT Luxury 585 triệu 641 triệu
KIA K3 1.6 MT 549 triệu 601 triệu
KIA K5
kia k5 2022
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
KIA K5 2.0 Luxury 859 triệu 927 triệu
KIA K5 2.0 Premium 909 triệu 980 triệu 
KIA K5 2.5 GT Line 999 triệu 1.075 triệu 
KIA Carens
kia-carens
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
CARENS 1.5G MT DELUXE 589 triệu 645 triệu
CARENS 1.5G IVT 629 triệu 687 triệu
CARENS 1.5G LUXURY 659 triệu 719 triệu
CARENS 1.4T PREMIUM 725 triệu 790 triệu
CARENS 1.4T SIGNATURE 769 triệu 836 triệu
CARENS 1.5D PREMIUM 787 triệu 853 triệu
CARENS 1.5D SIGNATURE 849 triệu 917 triệu
KIA New Morning
kia-morning-icon
MẪU XE GIÁ BÁN LĂN BÁNH TẠM TÍNH (HCM)
New Morning GT-Line 439 triệu 485 triệu
New Morning X-Line 439 triệu 485 triệu
New Morning Premium 426 triệu 471 triệu
New Morning AT 389 triệu 433 triệu
New Morning MT 369 triệu 411 triệu